Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o zmianę adresu miejsca pobytu stałego w ewidencji gruntów i budynków
WN-269
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
WN-201
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GGN-02
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-48
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
WN-268
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o ujawnienie lokali w operacie ewidencyjnym
WN-66
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
WN-01
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: